Helena Chaloupková

JUDr. Helena Chaloupková, Ph.D. (1951) je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze.  Svoji praxi zahájila v podnikové sféře, od roku 1993 působila  jako komerční  právník (člen Komory komerčních právníků), od roku 1995 je advokátkou. Ve své praxi  se zaměřuje  na právní služby pro sdělovací prostředky a realizaci svobody  projevu.

Specializuje se na mediální právo, autorská práva a další nehmotné statky.  Poskytuje právní služby rovněž  v oblasti občanského práva a obchodního práva.

Vydala komentáře mj. k Zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Zákonu o regulaci reklamy,  Autorskému zákonu a Tiskovému zákonu

Vyučuje na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahu Praha a Univerzitě Karlově Praha.

Chaloupková: Médiokracie!?

25.01.2015 | 20:00
média a PR
přejít na celý článek »