Jiří Bystřícký

 

Doc. PhDr. Jiří Bystřický, Ph.D.

Sociolog zabývající se především zkoumáním megality. 1986-1989 studoval sociologii a filosofii na UJEP v Brně, 1989-1994 dělal aspiranturu na Filosofickém ústavu ČAV v Praze, se specializací na estetiku a filosofii umění. Od 1994 působil na Karlově universitě, kde přednášel politologii, soudobou politickou filosofii a o mediích. Habilitoval se na UK v Bratislavě (2000). Působil jako vedoucí katedry elektronické kultury a sémiotiky na FSV UK.

Napsal mj.: Moderní masmédia a politická moc proti demokracii, svobodě a zodpovědnosti, K filosofii médií (spolu s I.Muchou, 2007), Normy, zprostředkování a estetický význam (2003), Virtuální a reálné (2002), Mediální diskurz postmoderny atd.(2001)

Mediální reflexivita a dispozitiv (autor:Jiří Bystřický)

25.02.2014 | 23:15
média a PR
přejít na celý článek »