Doc. PhDr. Josef Vinař, CSc.

 

1934-2015

Vystudoval pedagogiku, psychologii a logiku na dnes již zaniklé Vysoké škole pedagogické. Dále absolvoval studia filosofie na FFUK u prof. Patočky, estetiky u prof. Volka a sociologie. V 60. Letech pracoval jako odborný asistent na Katedře filosofie  Př.F UK a externě jako odborný pracovník na Ústavu sociálních věd FFUK (ředitel prof. Pavel Machonin). Od roku 1969 působil na Divadelní fakultě AMU. Habilitoval se roku 1990.

V průběhu normalizace nesměl vyučovat. Věnoval se experimentům s herci, experimentům v oblasti režie, překladům a rozhlasovým hrám. Psal nelegální či pololegální publikace o obecných věcech divadla.

V devadesátých letech působil jako poradce Divadla Pod Palmovkou. Vyučoval také na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, Akademii umění v Banské Bystrici a dalších vysokých školách.

Publikoval v širokém spektru společenských věd, zejména v šedesátých letech: autorství a spoluautorsví rozmanitých knižních publikací, sborníků a slovníků, články časopisecké i novinové, přednášky.

Poslední knižní publikace:

Elementy herectví (Nakladatelství AMU 1999 a 2002)

Hercova tvár  I. - Znepokojivá prítomnosť tváre. Divadelná fyziognomika (slovensky - Akadémia umení, Fakulta dramatických umení, Banská Bystrica 2010)

Josef Vinař: Autor

18.01.2016 | 18:45
kultura
přejít na celý článek »