Michal Reiman

Prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.

(nar. 1930) je český historik, specializující se na komunistický totalitarismus a politické dějiny SSSR.  Jako docent československých dějin působil na Vysoké škole politické v Praze. Jeho kniha o ruské revoluci, vydaná v roce 1967, vyvolala vlnu tvrdé kritiky v Československu i v SSSR. Za své proreformní politické aktivity v době Pražského jara jej postihl zákaz povolání. V roce 1976 emigroval do SRN, kde se angažoval ve skupině Listy, podporující československé opoziční hnutí. Jako profesor působil na Svobodné univerzitě v Berlíně a v letech 1995–2010 na FSV UK v Praze. Vydal mj. knihy  O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí (2000), Rusko jako téma a realita doma a v exilu (2008), Zrod velmocí. Dějiny Sovětského svazu 1917–1945 (s kolektivem, 2013)

Michal Reiman: Ukrajinská krize a její důsledky

18.01.2016 | 18:30
politika
přejít na celý článek »