Miroslav Bednář

Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

 

Vystudoval filosofii na Karlově univerzitě v Praze, dizertaci obhájil na Československé akademii věd. Titul docent získal na Masarykově univerzitě v Brně a titul profesor na Palackého univerzitě v Olomouci. V současnosti vyučuje na Univerzitě Karlově v Praze, Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, na Vysoké škole politických a společenských věd v Kolíně, je členem vědecké rady a stálým pedagogem Akademie managementu a komunikace v Praze

 

Mezi jeho hlavní publikace patří např.:

České myšlení, Filosofia Praha 1996,

Spravedlnost, demokracie a česká filosofie politiky - Úvahy nad proměnou hodnot po roce 1989, Votobia Olomouc 1998,

Evropanská tyranie (Česká státní idea, Evropská unie a demokracie), CEP Praha 2003

Miroslav Bednář: Mediokracie a demokracie v České republice

18.01.2016 | 17:00
média a PR
přejít na celý článek »

Miroslav Bednář: Mediokracie a demokracie v České republice

18.01.2016 | 16:45
politika
přejít na celý článek »

Miroslav Bednář: Mediokracie a demokracie v České republice

25.02.2014 | 22:15
média a PR
přejít na celý článek »

Miroslav Bednář: Mediokracie a demokracie v České republice

25.02.2014 | 22:15
politika
přejít na celý článek »

nejčtenější