Peter Schuster

Mgr. Peter R. Schuster

 

Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor ruský jazyk a literatura a základy společenských věd. V rámci doktorského studia působil na Filozofické fakultě MU jako lektor volitelných seminářů zaměřených na klasickou ruskou idealistickou a nábožensky orientovanou filozofii. Na Pedagogické fakultě MU vedl volitelné semináře zaměřené na moderní subjektivní a existenciální filozofii.

Na tato témata publikoval několik odborných článků ve filozofickém časopise vydávaném katedrou filozofie FF MU.

Nyní působí v soukromém sektoru, v mezinárodním obchodě. V rámci vedlejšího pracovního poměru lektoruje přípravné kurzy pro budoucí studenty VŠ v oborech: politologie, sociologie, filozofie a moderní dějiny. Příležitostně překládá z angličtiny a ruštiny.

Peter R. Schuster: Anarchoprimitivismus: budoucí minulost jako alternativa moderny

06.04.2016 | 00:00
filosofie a psychologie
přejít na celý článek »