Vladimír Skalský

Mgr. Vladimír Skalský

Nar. 1972

Počas gymnaziálnych štúdií sa úspešne zúčastňoval súťaží v matematike, fyzike a programovaní, vrátane medzinárodných. Napríklad bol jediným zástupcom Slovenska na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde v holandskom Groningene v roku 1990. Od rovnakého roku žije v Prahe, v rokoch 1990-1995 absolvoval štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej, odbor teoretická fyzika, ďalší rok strávil na postgraduálnom štúdiu. Počas štúdia sa intenzívne venoval vedeckej činnosti v oblasti dynamiky ión-molekulových reakcií a teórie deterministického chaosu, publikoval viac než desať štúdií v medzinárodných vedeckých časopisoch, jeho príspevky zazneli na celom rade vedeckých konferencií na troch kontinentoch. V roku 1994 bol ocenený najvyšším tvorivým štipendiom na MFF UK.

Od roku 1992 je významným účastníkom pražského slovenského života, od roku 1993 je zamestnaný ako novinár a manažér v oblasti česko-slovenských vzťahov. Bol zástupcom šéfredaktorky časopisu Slovenské dotyky, šéfredaktorom spravodajského serveru Český a slovenský svet, určeného krajanom, a prvým podpredsedom a ekonomickým riaditeľom Slovensko-českého klubu. Je výkonným podpredsedom Slovenského literárneho klubu v ČR. Podieľa sa na produkcii divadelnej Československej scény, kde pôsobí ako tajomník, ďalej cyklu festivalov Dni slovenskej kultúry po Českej republike a ďalších významných kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských projektov. Roku 2015 bol zvolený po druhý raz predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

Vladimír Skalský: NOVÉ ZMÄTENIE JAZYKOV: EXAKTNÁ VEDA VERZUS HUMANITNÁ VZDELANOSŤ

29.12.2015 | 23:30
sociologie
přejít na celý článek »