18.03.2014 | 22:00
Editorial

EditorialMedias res = mezi věcmi

Odborný vysokoškolský a vědecký webový magazín Medias res byl otevřen v březnu 2014 s cílem otevřít platformu vědeckým textům z řady společenskovědních oborů (od ekonomie, managementu a řízení lidských zdrojů po psychologii, sociologii, politologii, média, public relations či kulturu). Autorské zázemí nacházíme na řadě vysokých škol u nás i v zahraničí, mezi první partnerské VŠ patří pražská Akademie managementu a komunikace (AMAK), terezínská Vysoká škola aplikované psychologie, pražský Czech Management Institute (CMI)jakožto partnerská škola barcelonské Escuela Superior de Marketing y Administración (ESMA), kyjevská Mezinárodní akademie řízení personálu a její pražská pobočka Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (OEAEP)..

Všechna tato vysokoškolská pracoviště soustředila ve svých vědeckých radách a pedagogických týmech špičkové odborníky z řady uvedených. Z tohoto týmu se také rekrutují první autoři i recenzenti a odborní garanti portálu Medias res. Zástupci uvedených vysokých škol i dalších budoucích partnerů se zúčastní práce redakční rady magazínu Medias res. Výstupem průběžné publikační aktivity bude dvakrát ročně vydávané periodikum téhož názvu a zaměření, kde budou shromážděny nejpodstatnější příspěvky za předchozí období.

Proč vlastně Medias res? Nejenže název navozuje známé „in medias res“, tedy „k jádru věci“ – budeme se snažit zveřejňovat podle svých možností všechny důležité a k podstatě jevů jsoucí texty, které vzejdou z našeho autorského okolí, zejména z pedagogického i studentského akademického prostředí. Název „Medias res“ lze vyložit jako „mezi věcmi“, tedy ono prázdné místo nacházející se v prostoru mezi disciplínami a obory poznání, místo, které vybízí k zaplnění myšlením, jež bere v úvahu souvztažnosti a souvislosti, vyjadřuje interdisciplinaritu a multipolaritu pohledu na svět a

jeho zkoumání. To nové a zajímavé jen těžko nalezneme výhradně ve věcech samých, nýbrž právě mezi nimi.

Berte tento editorial jako pozvánku na společné dobrodružství poznávání a otevřené diskuse, bez níž se žádné skutečné poznání neobejde. Rádi Vás přivítáme mezi naše čtenáře – i autory.

Medias res = mezi věcmi

Odborný vysokoškolský a vědecký webový magazín Medias res byl otevřen v březnu 2014 s cílem otevřít platformu vědeckým textům z řady společenskovědních oborů (od ekonomie, managementu a řízení lidských zdrojů po psychologii, sociologii, politologii, média, public relations či kulturu). Autorské zázemí nacházíme na řadě vysokých škol u nás i v zahraničí, mezi první partnerské VŠ patří pražská Akademie managementu a komunikace (AMAK), terezínská Vysoká škola aplikované psychologie, pražský Czech Management Institute (CMI)jakožto partnerská škola barcelonské Escuela Superior de Marketing y Administración (ESMA), kyjevská Mezinárodní akademie řízení personálu a její pražská pobočka Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (OEAEP)..

Všechna tato vysokoškolská pracoviště soustředila ve svých vědeckých radách a pedagogických týmech špičkové odborníky z řady uvedených. Z tohoto týmu se také rekrutují první autoři i recenzenti a odborní garanti portálu Medias res. Zástupci uvedených vysokých škol i dalších budoucích partnerů se zúčastní práce redakční rady magazínu Medias res. Výstupem průběžné publikační aktivity bude dvakrát ročně vydávané periodikum téhož názvu a zaměření, kde budou shromážděny nejpodstatnější příspěvky za předchozí období.

Proč vlastně Medias res? Nejenže název navozuje známé „in medias res“, tedy „k jádru věci“ – budeme se snažit zveřejňovat podle svých možností všechny důležité a k podstatě jevů jsoucí texty, které vzejdou z našeho autorského okolí, zejména z pedagogického i studentského akademického prostředí. Název „Medias res“ lze vyložit jako „mezi věcmi“, tedy ono prázdné místo nacházející se v prostoru mezi disciplínami a obory poznání, místo, které vybízí k zaplnění myšlením, jež bere v úvahu souvztažnosti a souvislosti, vyjadřuje interdisciplinaritu a multipolaritu pohledu na svět a

jeho zkoumání. To nové a zajímavé jen těžko nalezneme výhradně ve věcech samých, nýbrž právě mezi nimi.

Berte tento editorial jako pozvánku na společné dobrodružství poznávání a otevřené diskuse, bez níž se žádné skutečné poznání neobejde. Rádi Vás přivítáme mezi naše čtenáře – i autory.