15.02.2015 | 20:15
Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci

Pozvánka na odbornou konferenc

Medias Res, sdružení pro odbornou a vzdělávací činnost a

Město Mariánské Lázně

si vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

Autorské právo.2015

 

Otázka autorských práv očima dnešních uživatelů, technologií a společnosti

Konference se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR

Mariánské Lázně 20. února 2015

Dům Chopin, Hlavní třída č. 47

-----------------------------------

Odborná konference na téma autorských práv jak z hlediska těch, kdo je zastupují, tak těch, kdo je užívají, a to očima dnešních technologií a vývoje společnosti.

Vystoupí:

- JUDr. Helena Chaloupková – Právnická fakulta Panevropské univerzity Praha

- JUDr. Pavel Zeman, ředitel odboru autorského práva MK ČR

- Ing. mgr. Irena Žantovská, Ph.D. – režisérka a socioložka kultury - Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky

- JUDr. et MgA. Petra Žikovská - ředitelka IFPI

- Ing. Roman Strejček, předseda představenstva OSA

- PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. – bývalý předseda Pirátské strany

- Ing. Petr Třešňák – místostarosta Města Mariánské Lázně

Program konference:

10:00 - Zahájení konference – Mgr. Petr Žantovský Ph.D.

(Media Res)

10:15 – 12:15 - Příspěvky účastníků konference a diskuse

12:15 – 13:00 - Oběd

13:00 – 16:00 - Příspěvky účastníků konference a diskuse

 

Na konferenci jsou pozváni zástupci médií. Bude vydán recenzovaný sborník příspěvků s ISBN, ve sdružení Medias Res.

 

Konferenční poplatek 900,- Kč zašlete do 18.2.2015

na číslo účtu pořadatele: 129 406 6017 / 3030

V ceně poplatku je zahrnuto občerstvení, oběd a sborník.

Potvrzení o zaplacení vám bude vydáno na místě.

 

Organizační zajištění:

Ing. Roman Kořán – Agentura Aroko, e-mail: ( na tuto adresu prosíme posílat přihlášky na konferenci, kterou najdete níže, popřípadě vaše příspěvky). Příspěvky do sborníku můžete odevzdat na místě, nebo ještě sedm dní po konání konference.

Mobil:+420 736 682 508

 

 

 

 

 

 

Přihláška na odbornou konferenci

 

Autorské právo.2015

Otázka autorských práv očima dnešních uživatelů, technologií a společnosti

Mariánské Lázně 20. února 2015

Dům Chopin, Hlavní třída č. 47

 

Jméno, příjmení, tituly:

 

Instituce:

 

E-mailová adresa:

 

Telefon:

 

Budu mít příspěvek k tématu konference:

ano ( v délce cca min)

Ne nebudu mít vlastní příspěvek


 

nejčtenější