03.08.2015 | 19:45
Radomír Pekárek: Budoucnost Česka leží v rukou malé skupiny politiků

Radomír Pekárek: Budoucnost Česka leží v rukou malé skupiny politiků

Radomír Pekárek: Budoucnost Česka leží v rukou malé skupiny politiků

Radomír Pekárek: Budoucnost Česka leží v rukou malé skupiny politiků

(recenze na knihu Mediální manipulace a krize v ČT)

Ve své nové knize, Mediální manipulace a krize v ČT v roce 2000, se Petr Žantovský zabývá jak jinak opět médii. Nejde jenom o historický pohled na události kolem televizní krize, ale autor chce na tomto příkladu ukázat, jak a jakými technikami můžeme být médii manipulováni. Televizní krize nebyla spontánním výbuchem televizních diváků proti vedení ČT nebo proti vysílání ČT, těm, asi bylo jedno, kdo řídí ČT, stačil jim vysílaný program, u kterého by stejně žbrblali, i kdyby byl „zlatý“, ale ukázala excelentní použití manipulativní techniky vůči masám. A právě na příkladu televizní krize z roku 2000 je vidět jak lze snadno ovlivnit masy. Ty masy, které si přály v listopadu 1989 odpolitizování televize a přitom si ani nevšimly, že v roce 2000 došlo k další silné politizaci televize a vysílacích Rad.

Lidé obvykle velmi rádi zveličují vliv médií a na straně druhé ho podceňují ve vztahu k sobě samým. A právě toho média využívají, protože je snazší působit na ty, kdo tento vliv neočekávají. Podceňují mediální manipulace, protože sami sebe považují za přirozeně odolné. Výsledkem je růst vlivu médií na názory jednotlivců, ačkoli si tito myslí, že se tomuto vlivu ubránili. Tento efekt je možný díky přesvědčení, že “ti druzí jsou vždy horší”. Tento jev nazýváme efektem třetí osoby proto, že v mnoha jazycích je třetí osoba synonymem „jiného“. První osoba ve smyslu gramatickém – já, my. Druhá osoba – ty, vy. A až třetí osoba – on, oni – je mimo nás, je cizí, je to někdo jiný. V každém případě efekt třetí osoby oslabuje naši pozornost a odolnost vůči mediální manipulaci, píše ve své knize Petr Žantovský.

Jedna z používaných technik je zastírání , kdy při použití této techniky jde o nadhození zajímavé či senzační informace ve správném okamžiku s cílem odvrátit pozornost lidí od jiného tématu a tím překrýt cosi, co by podle manipulátorů mělo zůstat stranou veřejného zájmu. Nedávno byla tato technika úspěšně použita a to v době, kdy eskaloval boj proti Andreji Babišovi, proti jeho řepkovým dotacím, tak se z ničehož nic objevila v MFDnes kauza Chládek - nevhodné chování, a celá tato kauza odsunula nebo zasunula ve vědomí lidí kauzu Babišovy řepky, mezitím řepková pole dozrála a lidi přestali vidět žlutě… Á propós, máme zde novou kauzu, Babiš vers. Šincl, ale zastíracím manévrem nejspíše bude uprchlická vlna spojená s další manipulativní technikou, strachem, a kdo si potom vzpomene na nějaké žabomyší války. Fenomén strachu je také příznačná manipulativní technika, strach z války, strach z nezaměstnanosti, strach z bídy, opět válka, imigranti a tak stále dokola…

Ano, a takových podobných příkladů si můžeme po pročtení Žantovského knihy uvědomit víc a knihu lze jednoznačně doporučit. Bohužel tištěná kniha má omezený okruh čtenářů, a tak by bylo jistě chvályhodné, kdyby naše veřejnoprávní televize, nejlépe zpravodajská redakce uspořádala kurz o Mediální manipulaci, ale to by asi bylo pro manipulátory sebevražedné. Budoucnost České televize i budoucnost celé České republiky leží v rukou malé skupiny politiků, kteří jsou připraveni dostat se v blízké budoucnosti k moci. To, zda se jim to podaří, záleží na tom, jestli se obyčejní Češi probudí a začnou se vážněji zajímat o politickou budoucnost své země.

www.prvnizpravy.cz, 20.červen 2015