02.07.2016 | 16:45
Ukrajina – dva roky od Majdanu a Oděsy

Ukrajina – dva roky od Majdanu a Oděsy

Konference s názvem „Ukrajina – dva roky od událostí na Majdanu a v Oděse“ se konala v Praze 25. dubna 201 6.

Ukrajina – dva roky od Majdanu a Oděsy

 

Konference s názvem „Ukrajina – dva roky od událostí na Majdanu a v Oděse“ se konala v Praze 25. dubna 201 6. Vystoupili na ní přední odborníci z různých oblastí – od historie pres politologii, zpravodajské služby – po pedagogiku a média. Jejich příspěvky tvoří první oddíl tohoto sborníku. Protože se vesměs jedná o autory, kteří se problematice konfliktu v neklidné geopolitické zóně na pomezí Ruska a západní Evropy věnují dlouhodobě, zařadili jsme pro srovnání a kontinuitu do druhé části sborníku několik dalších textů, které ukazují jednotlivé etapy vývoje ukrajinského konfliktu a jednotlivé aspekty a úhly pohledu na ně, a to z pera našich i zahraničních autorů.

Obsahově tento sborník navazuje na úspěšný sborník Rusko včera, dnes a zítra, který vyšel poprvé na sklonku roku 2014 a od té doby ještě ve dvou dotiscích. Je zřejmé, že tuto problematiku naše odborná i laická veřejnost vnímá velmi pozorně a citlivě a že dobře chápe úzké souvislosti mezi děním na Ukrajině a geopolitickou dynamikou celé dnešní Evropy i světa.