02.11.2016 | 12:30
Evropa v imigrační krizi: Jaká jsou východiska?

Evropa v imigrační krizi: Jaká jsou východiska?

Evropa v imigrační krizi: jaká jsou východiska? Tak zněl podtitul letošní mezinárodně-politické konference pořádané každoročně Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů. Tato tématika se stala ústředním bodem odborných diskusí a přednášek naprosto logicky: jde o převažující problém, s nímž se dnešní Evropa potýká.

Evropa v imigrační krizi: jaká jsou východiska? Tak zněl podtitul letošní mezinárodně-politické konference pořádané každoročně Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů. Tato tématika se stala ústředním bodem odborných diskusí a přednášek naprosto logicky: jde o převažující problém, s nímž se dnešní Evropa potýká.

Cílem organizátorů konference i pořadatelů tohoto sborníku s výběrem z nejzajímavějších příspěvků nebylo najít univerzální odpověď, ale spíše položit celý široký vějíř otázek, které se s migračním problémem pojí. Podívat se na něj nejen očima ryze geopolitickýma, optikou dnešní Evropské unie a jejích členských zemí, z hlediska nejen ekonomického, kulturálního atd. Každý z řečníků přinesl svůj vlastní názor, nabídl svá vlastní hlediska a podněty k přemýšlení. V tomto celku jde o velmi rozmanitou mozaiku, která umožňuje jednak se dovědět o celé problematice něco víc, jednak si na ni utvářet vlastní pohled a stanovisko.

Jeden z dvou konferenčních dnů uvedl hlavním příspěvkem emeritní prezident České republiky Václav Klaus, následován ředitelem Institutu VK Jiřím Weiglem, kteří právě na migrační téma publikovali nedávno společně zásadní studii. Také ostatní vystupující dodali celé akci i tomuto sborníku vysokou „přidanou“ hodnotu:

Václav Soukup, rektor VŠMVV

Ivo Šrámek, náměstek ministra zahraničních věcí ČR

Anna Ďurfina, Panevropská VŠ Bratislava

Eduard Gombár, VŠMVV Praha

Alexandr Tomský, politolog a překladatel

Yekta Uzunoglu, předseda Sdružení pro Kurdistan

Jan Schneider, publicista, bezpečnostní analytik

Petr Žantovský, VŠMVV Praha

Jana Marková, VŠMVV Praha

Michal Semín, ředitel Institut Sv. Josefa

Marian Kechlibar, matematik, specialista na šifrovací systémy

Zbyněk Dubský, VŠMVV Praha

 

Sborník vyšel v nakladatelství Professional Publishing ve spolupráci se sdružením Medias res