03.11.2016 | 16:15
Časopis Medias Res č. 1-2

Časopis Medias Res č. 1-2

Vážení čtenáři,

dostává se vám do ruky první dvojčíslo nového odborného čtvrtletníku pro aktuální otázky společenských věd Medias res. Toto periodikum vzniklo na bází stávajícího odborného portálu www.mediasres.cz, který už od počátku roku 2014 slouží jako platforma pro vědecké a odborné texty povětšinou akademických pracovníků, vysokoškolských pedagogů z řady více či méně společenskovědních oblastí – od ekonomie přes politologii, sociologii, filosofii – po kulturu a média. Kolem tohoto webu jsme shromáždili řadu velmi kvalitních přispěvatelů, otevřeli jsme také sekci studentských prací a také zde informujeme o nových publikacích, které vydává samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými vydavateli naše sdružení Medias res.

Vážení čtenáři,

dostává se vám do ruky první dvojčíslo nového odborného čtvrtletníku pro aktuální otázky společenských věd Medias res. Toto periodikum vzniklo na bází stávajícího odborného portálu www.mediasres.cz, který už od počátku roku 2014 slouží jako platforma pro vědecké a odborné texty povětšinou akademických pracovníků, vysokoškolských pedagogů z řady více či méně společenskovědních oblastí – od ekonomie přes politologii, sociologii, filosofii – po kulturu a média. Kolem tohoto webu jsme shromáždili řadu velmi kvalitních přispěvatelů, otevřeli jsme také sekci studentských prací a také zde informujeme o nových publikacích, které vydává samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými vydavateli naše sdružení Medias res.

Naší ambicí už od samého začátku bylo založit a provozovat skutečné odborné periodikum, byť zatím ve skromnější technické podobě pdf verze. Tištěný časopis, jak věříme, přijde v budoucnosti spolu s tím, jak se nám podaří získat pro jeho přípravu a výrobu prostředky. Zatím je veškerý provoz webu i tohoto nového periodika hrazen čistě z prostředků sdružení Medias res. To nám ovšem na druhé straně přináší naprostou nezávislost na volbě témat i autorů, takže jak samotný web, tak časopis jsou a budou v mnoha ohledech nezávislými platformami odborného myšlení, na nichž se mohou, a jak věříme, rovněž budou střetávat i různé názorové proudy a osobnosti vyjadřující rozdílná názorová zaměření. Jediným kritériem pak pro nás bude výhradně kvalita – autora i textu. Nad tím bude bdít naše vědecká redakční rada složená ze špičkových odborníků různých společenskovědních oborů jak z České, tak ze Slovenské republiky.

Periodikum Medias res bude zpravidla členěno tak, jako dnešní dvojčíslo, které právě čtete. V první sekci budou odborné texty se společným jmenovatelem – například texty z tematických konferencí, v dalších sekcích pak budou drobnější texty, úvahy, polemiky, glosy a recenze odborné literatury.

Věříme, že vás náš časopis zaujme a pokud budete mít sami text vhodný ke zveřejnění právě zde, velice rádi se s ním seznámíme a pokud bude splňovat standardní kritéria, i jej případně zveřejníme.

Věříme, že časopis Medias res ve vás najde pozorné a spřízněné čtenáře, a těšíme se i na případnou spolupráci.

Šéfredaktorka Irena Žantovská

 

Celý časopis ke stažení zde