23.01.2017 | 02:00
Časopis Medias res 3-4/2016

Časopis Medias res 3-4/2016

Časopis Medias res 3-4/2016

Vyšlo druhé dvojčíslo odborného čtvrtletníku pro aktuální otázky společenských věd Medias res. Tentokrát jsou páteří dvojčísla příspěvky z konference Reforma společenského systému, která se konala 12. října 2016 na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze.

Časopis Medias res 3-4/2016

 

Vyšlo druhé dvojčíslo odborného čtvrtletníku pro aktuální otázky společenských věd Medias res. Tentokrát jsou páteří dvojčísla příspěvky z konference Reforma společenského systému, která se konala 12. října 2016 na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Jde o přínosnou komparativní studii Jana Slavíčka, článek o vlivu globalizačních fenoménů naší doby na politický systém od Michaela Kroha, zamyšlení nad politikou v kontextu literárních postav a děl Bohumíra Štědroně a také přehlednou úvahu o tom, jakou proměnou by mohla a měla projít současná česká mediální legislativa v konfrontaci s evropskou praxí, z pera Petra Žantovského. Také k tomuto textu týkajícímu se médií přikládáme – nikoli v rovině protikladu, nýbrž potřebného zrcadla zpoza slovenských hranic – vynikající studii Ivana Stadtruckera.

Tyto úvodní příspěvky jsme doplnili – stejně jako v předchozím vydání Medias res – o polemické články a recenze novinek z oblasti odborné literatury. Dva rozdílné pohledy na – v jistém smyslu se překrývající – problematiku nabídli Marián Děd a Petr Hampl. A konečně recenzemi přispěli Jan Keller a Irena Žantovská.

celý sborník ke stažení zde