11.09.2017 | 11:45
Medias Res 1-2/2017

Medias Res 1-2/2017

Vážení čtenáři,

máte před sebou první vydání odborného časopisu Medias res letošního roku 2017.

Vážení čtenáři,

máte před sebou první vydání odborného časopisu Medias res letošního roku 2017. Nejprve dovolte jedno čistě technické vysvětlení.

Medias res je formálně vzato čtvrtletník, byl založen v červnu loňského roku, ale protože jsme chtěli naplnit celý ročník, zvolili jsme formát poměrně rychle po sobě jdoucích dvou dvojčísel.

Pro letošní rok jsme chtěli zachovat standardní čtvrtletní periodicitu, ale shodou mnoha okolností jsme víceméně v tomtéž čase obdrželi několik velmi zásadních a tematicky příbuzných textů, zabývajících se z různých úhlů pohledu současnou zahraniční politikou a geopolitikou. Proto nám přišlo vhodné tyto texty vydat najednou, v jednom celku, čímž ovšem narostl jeho rozsah nad rámec standardního vydání. Proto jsme vydali toto speciální jarní dvojčíslo, a po pravdě, neumím dnes říci, zda příští vydání bude klasicky čtvrtletní, nebo se naskytne podobná příležitost časopis tematizovat a ve formě dvojčísla poskytnout větší porci oborově souvisejících textů. Nechme se tedy překvapit navzájem.

Dnešní číslo tedy, jak už bylo řečeno, má až na výjimky společného jmenovatele: současnou mezinárodní situaci a perspektivy zahraniční politiky. Každý z autorů k tématu přináší svoji optiku. Juraj Zaťko a Tomáš Zajac analyzují okolností a dopady současné migrační krize v kontextu politiky multikulturalismu, z bezpečnostního hlediska tento problém nahlíží Marián Děd, Miriam Zajacová se dlouhodobě zabývá problematikou africké Rwandy a upozorňuje na různé souvislosti mezi tamní situací a světovou politikou v širším rámci, Ludovít Hucík rozebírá roli náboženských systémů, zejména římskokatolické církve, v kontextu mezinárodní politiky.

K těmto úvodním textům jsme přičlenili zásadní studii ruského politologa Vladimíra Pavlenka o tom, co všechno znamená a může znamenat v budoucnu přesměrování nejvyšší americké politiky, když u kormidla stojí Donald Trump. Na Pavlenkovy úvahy reaguje několika glosami Radim Valenčík. Dvě úvahy o dnešní mezinárodní politice přidal Jaroslav Bašta. Trochu tématicky stranou, ale jen zdánlivě, stojí sociologicko-politologické zamyšlení Petra Hampla a analýza současných problémů České televize z pera Petra Saka.

A také již tradiční oddíl recenzí nezůstává mimo zvolený tematický proud. Jan Keller recenzuje knihu Christopha Guilluyho Soumrak Francie viděné shora (o současných sociálních, kulturních aj. rozporech ve francouzské

společnosti) a Petr Žantovský upozorní na knihu analýz a úvah slovenského politologa Milana Horského.

Závěrem chci říci, že jsem velmi potěšena, že v tomto vydání časopisu Medias res došlo k vydatnému naplnění naší loňské premisy, že chceme poskytovat prostor odborným textům z obou států někdejší česko-slovenské federace. Mnoho problémů, jež sdílíme, ať už samostatně nebo v rámci evropského kontextu, vidíme možná z někdejší společné perspektivy, v mnoha ohledech jsme specifičtí, ale ta dávná kulturní a historická spjatost nám – z obou stran – dává jakousi přidanou hodnotu.

Věřím, vážení čtenáři, že Vás i toto vydání našeho časopisu zaujme a inspiruje. A stále platí: jsme otevřeni odborným textům z relativně širokého společenskovědního rámce, a proto pokud budete mít zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat.

Krásné jarní dny Vám přeje

 

Irena Žantovská

šéfredaktorka

 

Sborník ke stažení zde