05.02.2018 | 12:45
Medias Res 1/2018

Medias Res 1/2018

Vážení čtenáři,

máte před sebou první vydání odborného časopisu Medias res letošního roku 2018. Tentokrát je trochu atypické, protože se v úvodní části věnované statím a studiím věnujeme dvěma osobnostem při příležitosti jejich životních jubilejí.

Vážení čtenáři,

máte před sebou první vydání odborného časopisu Medias res letošního roku 2018. Tentokrát je trochu atypické, protože se v úvodní části věnované statím a studiím věnujeme dvěma osobnostem při příležitosti jejich životních jubilejí.

Nejprve ekonom a filosof doc. Michael Kroh, který v březnu oslaví 70. narozeniny, představí rozsáhlou studii Tajemství kapitálu, která analyzuje – u příležitosti 150. výročí vydání Marxova Kapitálu – co z jeho výkladů a teorií přežilo a co je překonáno vývojem lidské společnosti a historických i ekonomických proměn.

A druhý jubilant, tedy jubilantka, prof. Stanislava Kučerová, se koncem října dožila úctyhodných 90. let. Tuto významnou pedagožku představíme nejen jejími třemi zásadními statěmi, které se zabývají hodnotovými posuny naší epochy – v politických, společenských, estetických a jiných rozměrech, ale také přineseme recenzi její klíčové publikace Člověk – hodnoty – výchova, včetně podivné historie, která se k publikaci pojí.

V oddíle analýz nabízíme jednak zamyšlení Jana Schneidera o současné tzv. hybridní válce a jejích dopadech na svět médií a propagandy, a dále stať amerického politologa Paula Craiga Robertse o konspiračních teoriích, doplněnou obsáhlým rozhovorem se samotným P.C.Robertsem.

V tomto čísle také rozšiřujeme recenzní rubriku. Kromě již zmíněné recenze na knihu S.Kučerové Člověk – hodnoty – výchova zde najdete také úvahu o postavě Alexandra Dubčeka, od jehož úmrtí v listopadu uplynulo již čtvrtstoletí – obsáhlou knihu mu věnoval slovenský spisovatel Ĺuboš Jurík. Další recenzovanou knihou je Čechoamerický příběh Stanislava Perknera, posledního předlistopadového děkana Fakulty žurnalistiky UK Praha, který už téměř tři desítky let působí na univerzitní půdě v americké Kalifornii. A pro mírné odlehčení, avšak v podobném kontextu, přinášíme glosu o třech dokumentárních knihách z cyklu Retro, kde se ohlédneme za naší společnou minulostí, abychom v ní snad naši i poučení pro přítomnost i budoucnost.

Jako již tradičně věřím, vážení čtenáři, že vás i toto vydání našeho časopisu zaujme a inspiruje. A stále platí: jsme otevřeni odborným textům z relativně širokého společenskovědního rámce, a proto pokud budete mít zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat.

Krásné zimní dny Vám přeje

Irena Žantovská

šéfredaktorka

 

Celá publikace ke stažení zde