11.06.2018 | 20:30
Medias Res 2/2018

Medias Res 2/2018

Vážení čtenáři,

máte před sebou druhé letošní vydání odborného časopisu Medias res. Mohu na tomto místě vyjádřit potěšení, že se nám podařilo udržet čtvrtletní periodicitu a že nám autoři poskytli mnoho inspirativních textů, z nichž bylo dobře možné toho vydání vybrat a sestavit.

Vážení čtenáři,

máte před sebou druhé letošní vydání odborného časopisu Medias res. Mohu na tomto místě vyjádřit potěšení, že se nám podařilo udržet čtvrtletní periodicitu a že nám autoři poskytli mnoho inspirativních textů, z nichž bylo dobře možné toho vydání vybrat a sestavit.

Tentokrát je trochu atypické. Samozřejmě v úvodu naleznete oddíl studií, kde otiskujeme nejprve další zásadní text sociologa Petra Saka (zabývajícího se především proměnami hodnotového světa mladé generace – ostatně o této problematice psal už ve studii, kterou jsme zveřejnili v čísle 3/2017). Další studií je text opět našeho již tradičního autora Alexeje Mikuláška, který poskytuje jakousi průběžnou sumarizaci výsledků výzkumu (opět hodnotově orientovaného), na němž se podílel i náš časopis Medias res. Třetí text úvodního oddílu je přetiskem vystoupení Ladislava Žáka na konferenci k problémům konfigurace globální ekonomiky, kterou u příležitosti století od svého založení pořádala Finanční universita při vládě Ruské federace. Čtvrtým textem úvodního bloku studií je zamyšlení Miroslava Foreta nad analogiemi marketingových praktik v ovlivňování (komerčního) spotřebitelného chování a (volebního) politického rozhodování jedince. Nejrozsáhlejším textem tohoto čísla je Minislovníček pojmů z oblasti „ekonomiky 4.0“, jehož autorem je prof. Pavel Sirůček. Ono „mini“ v názvu slovníčku ovšem je třeba brát s nadsázkou. Jde o velmi ucelený a komplexní pojmoslovný přehled, který zatím nemá v odborném tisku obdoby.

Jistá atypičnost, kterou jsem zmiňovala výše, spočívá v uvedení dvou textů esejistických, jednoho z pera básníka Karla Sýse a druhého z dílny spisovatele a novináře Davida Grosse. A také sekce rozhovorů nám dnes narostla do dosud nečekané šíře co do rozsahu i témat. Nejprve si můžete přečíst rozsáhlý rozhovor s hudebním skladatelem Milošem Bokem, a poté interview s psychiatrem Janem Cimickým.

A jako vždy číslo zakončuje oddíl recenzí, jednak na socio-politologickou studii Petra Hampla, pak na historickou monografii Milana Macáka a konečně na (opravdu jen částečně fiktivní) příběh ze zákulisí veřejnoprávních médií z pera Martina Švehly.

Jako již tradičně věřím, vážení čtenáři, že Vás i toto vydání našeho časopisu zaujme a inspiruje. A stále platí: jsme otevřeni odborným textům z relativně širokého společenskovědního rámce, a proto pokud budete mít zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat.

Krásné jarní dny Vám přeje

Irena Žantovská

šéfredaktorka

 

celý časopis ke stažení zde

nejčtenější