21.10.2018 | 11:15
Svoboda slova a právo občana na pravdu

Svoboda slova a právo občana na pravdu

Z úvodního slova Tomia Okamury na konferenci Svoboda slova a právo občana na pravdu, která se konala 10. září 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR; příspěvky přednesené hosty konference jsou obsahem tohoto sborníku.

Svoboda slova a právo občana na pravdu

Základem jakékoliv svobody je svoboda slova. Cenzura nepatří do demokracie. Svoboda slova je svobodou slova jen tehdy, platí-li pro všechny.  K tomu si dovolím dodat, že svoboda slova má jediné omezení - svoboda slova není svoboda lhát. Lhaní by ale mělo být omezeno nikoliv cenzurou, ale přirozeným právem každého z nás mít zaručenou ochranu před lhaním například v občanskoprávním řízení, a v případě médií jasně danými pravidly. 

Proč zmiňovat jedním dechem svobodu slova a lež? Veřejné zpravodajství kolem nás není v drtivé většině naplnění svobody slova, ale propagandou. Je legitimní, že kdokoli z nás hlásá své názory a hájí své zájmy a cíle. Problém dneška spočívá v tom, že média a novináři se vydávají za nezávislé pozorovatele, pro které neplatí žádná pravidla, protože jakékoliv pravidlo by bylo omezením svobody slova.

Veřejné mínění už po staletí elity všech zemí manipulují, a to tím, že na jedné straně cenzurují a omezují svobodu slova a názoru, a na straně druhé zneužívají vlastní monopol na veřejné informace. Svoboda projevu je stejně jako v minulosti hlavní překážkou mocenské propagandě.

Média kdysi oponentní názory dehonestovala, pak je ignorovala a dnes jsme svědky, že za názory jsou lidé vyšetřováni policií za současné masivní mediální dehonestace. 

Současně se elity snaží ucpat jakékoliv kanály, kudy by svobodný názor mohl proniknout. Proto se zvyšuje tlak politiků na majitele internetových serverů a zavádí se přísná cenzura média, které donedávna bylo relativně velmi svobodné. Tahle svoboda ovšem přinesla porážku mainstreamu například v USA a elitám je nyní zcela jasné, že opakovat stejnou chybu - tedy ponechat místo, kde je možné svobodně se vyjadřovat - není pro tyto takzvané samozvané elity přípustné.  

 

(Z úvodního slova Tomia Okamury na konferenci Svoboda slova a právo občana na pravdu, která se konala 10. září 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR; příspěvky přednesené hosty konference jsou obsahem tohoto sborníku.)