21.10.2018 | 11:30
Medias Res 3/2018

Medias Res 3/2018

Vážení čtenáři,

s novým podzimem je tu i nové číslo našeho čtvrtletníku. Je věnováno dvěma důležitým událostem, které provázejí naši společnost v současnosti a které mají přesah jak do minulosti, tak do budoucnosti.

Editorial

 

Vážení čtenáři,

s novým podzimem je tu i nové číslo našeho čtvrtletníku. Je věnováno dvěma důležitým událostem, které provázejí naši společnost v současnosti a které mají přesah jak do minulosti, tak do budoucnosti.

Prvním je téma základní otázky společenského uspořádání, a to svobodné pluralitní demokracie. V posledních letech bývá tento pojem velmi často nahrazován pojmem „liberální demokracie“, která je však spíše inženýrským výtvorem různých politických a mediálních elit zejména v západní Evropě a ve své podstatě, jak uvidíme, do značné míry jde vlastně proti původnímu a stále platnému obsahu pojmu „demokracie“ a směřuje spíše k elitářskému až autokratickému vládnutí a dirigování věcí veřejných. Této otázce se věnuje první zásadní studie tohoto čísla, manifest Institutu Václava Klause, na jehož autorství se emeritní president ČR Václav Klaus sešel s Jiřím Weiglem a dalšími spolupracovníky svého think-tanku. Na tento vstupní text volně navazují další dva příspěvky, jeden z pera sociologa Petra Hampla a druhý od české právničky a publicistiky žijící ve Francii, Ladislavy Chateau.

S tímto ústředním tématem úzce souvisejí i dvě další linie uvažování, jednak o vztahu moci a literátů (studie Gustáva Murína) a o konfliktu moci a médií (příspěvek Ireny Žantovské a analýza Mirka Raduševiče).

Druhým kruciálním bodem, kolem něhož se soustřeďuje de facto po celý letošní rok společenská diskuse, je 100. výročí založení prvního společného státu Čechů a Slováků, 28. 10. 1918. Toto výročí si připomeneme trochu netypicky, vzpomínkovým esejem Stanislavy Kučerové, která pamatuje většinu toho času (nar. 1927) a může být tedy svědkem této epochy, jistěže místy subjektivním, ale přinášejícím také mnohá zobecnitelná zjištění a podněty pro budoucnost.

A závěr čísla jako obvykle obstarají recenze, tentokrát tématicky i žánrově pestré – od analýzy osobnosti amerického presidenta Nixona na základě stejnojmenného filmového dokumentu, přes krátké upozornění našeho čelního prognostika Bohumíra Štědroně na studii o perspektivách lázeňství, až po reflexi velmi přínosné monografie sociologa Petra Saka o bezpečnostních otázkách v kontextu přítomnosti a zejména budoucnosti euroatlantické civilizace.

Přeji Vám inspirativní čtení a platí to, co vždy zdůrazňujeme: chcete-li spolupracovat s odborným časopisem Medias Res, pošlete nám svůj námět nebo příspěvek, a bude-li zapadat do našeho konceptu, rádi jej zveřejníme.

Krásné babí léto přeje

Irena Žantovská

šéfredaktorka

 

celý čtvrtletník ke stažení zde

nejčtenější