07.12.2018 | 09:45
Průniky české a slovenské literatury II.

Průniky české a slovenské literatury II.

Již podruhé se v Praze konala konference s obdobným názvem: Průniky české a slovenské literatury – Prieniky českej a slovenskej literatury.

Již podruhé se v Praze konala konference s obdobným názvem: Průniky české a slovenské literatury – Prieniky českej a slovenskej literatury. Ta první, konaná v roce 2016, měla podtitul „Po rozdělení federace v roce 1992“, ta letošní se nesla pochopitelně v duchu stého výročí založení prvního společného státu Čechů a Slováků 28. 18. 2018. Konference se konala symbolicky v prostorách Slovenského domu v Praze.

Vystoupili na ní velmi rozmanití řečníci, ať už přímo z oblasti krásné literatury, nebo z oblasti teorie, kritiky či historie. Každý svým osobitým pohledem glosoval téma společných proudů našich dvou jazykově blízkých písemnictví, ale nejen to. Téměř každým příspěvkem se nesl ještě jakýsi podpovrchový proud – úvaha o historické a kulturní vzájemnosti obou národů – před sto lety, stejně jako – a možná ještě intenzivněji - i dnes.

Na konferenci promluvili:

Lubomír Brožek, český básník,

Pavol Dinka, slovenský novinář, šéfredaktor Literárneho týždenníku,

Vladimír Janovic, český básník a esejista,

Jan Šulc, český literární redaktor a editor,

Jozef Leikert, slovenský básník, autor literatury faktu a VŠ pedagog,

Vladimír Křivánek, český básník, literární historik a VŠ pedagog

Vladimír Skalský, slovenský básník, předseda Světového sdružení Slováků v zahraničí

Alexej Mikulášek, český literární teoretik a kritik,

Ĺubo Olach, slovenský básník, prozaik a publicista,

Vlastimil Vondruška, český historik a prozaik

Miroslava Poláková, česká pedagožka

a Luboš Jurík, slovenský publicista a spisovatel.

S výjimkou posledně jmenovaného, kterému v sepsání příspěvku do sborníku zabránily zdravotní obtíže, přinášíme texty všech účastníků konference a věříme, že budou přínosem pro společnou diskusi nejen o české a slovenské literatuře, ale celkově o společné kulturní existenci v srdci dnešní a budoucí Evropy.

 

celý sborník ke stažení zde