12.12.2018 | 13:15
Medias Res 4/2018

Medias Res 4/2018

Úvahy, eseje, glosy, rozhovory, recenze

Vážení čtenáři,

Před koncem roku přinášíme nové číslo našeho čtvrtletníku. Dnes je na první pohled tématicky i názorově dost pestré, ale když si přečtete všechny příspěvky bez předpojatosti, dojdete k závěru, že mají jedno společné: obavu o budoucnost Evropy a civilizace jako takové.

Záměrně jsme do tohoto čísla zahrnuli několik vskutku kruciálních textů, které uvažování o Evropě a světu lemují. Od proslulého a jasnozřivého projevu Alexandra Solženicyna na Harvardské univerzitě roku 1978, doplněného o zasvěcený komentář Mirka Raduševiče, přes esej španělského spisovatele a filosofa Juana Mayorgy o stálé aktuálnosti vzpomínky na zničující holocaust, přednášku Petra Saka o bezpečnosti dnešní Evropy – až po obsáhlou studii Alexandra Tomského o humanistickém odkazu G. K. Chestertona

V publicistické části najdete úvahu Petra Robejška o krachu sociální demokracie jako kdysi dominantní politické síly, doplněnou o pár glos k tématu od Radima Valenčíka a rovněž studii z pera téhož autora – příspěvek k interpretaci a aktuálnímu chápání díla a myšlenek Karla Marxe.

Nepochybně vás zaujmou také dva rozhovory s německým novinářem Udo Ulfkottem, jehož stěžejní publikace Koupení novináři právě vyšla i v českém překladu – ten recenzuje ve stejném bloku textů Michal Semín. A na závěr také dvěma recenzemi, z toho v jednom případě včetně obsáhlých ukázek, připomeneme knihy slovenského publicisty Ĺubomíra Huďa.

Věříme, že obsah tohoto vydání našeho čtvrtletníku vám poskytne nejednu inspiraci k přemýšlení nejen v nastávajícím čase vánočním, ale i v příštím roce 2019, do něhož vám jménem všech spolupracovníků z Medias Res přeji všechno nejlepší.

Irena Žantovská

šéfredaktorka

 

celý čtvrtetník ke stažení zde