12.08.2019 | 12:45
Medias Res 1-2/2019

Medias Res 1-2/2019

Vážení čtenáři,

tentokrát jsme zvolili pro nové vydání našeho čtvrtletníku formu dvojčísla, a to z několika důvodů. Jednak nám někteří autoři slíbili zásadní stati a nechtěli jsme Medias res vydat bez nich, jednak je tentokrát časopis konstruován sice zdánlivě velmi různorodě, ale s jednotícím akcentem na humanistické perspektivy lidské společnosti.

Vážení čtenáři,

tentokrát jsme zvolili pro nové vydání našeho čtvrtletníku formu dvojčísla, a to z několika důvodů. Jednak nám někteří autoři slíbili zásadní stati a nechtěli jsme Medias res vydat bez nich, jednak je tentokrát časopis konstruován sice zdánlivě velmi různorodě, ale s jednotícím akcentem na humanistické perspektivy lidské společnosti.

Proto se zde hned úvodem objevuje studie prof. Ivo Budila o rozpadu tradičních liberálních hodnot v dnešní Evropě, následována statí doc. Jána Dudáše o tom, jak evropskou akademickou tradici likviduje současná byrokratizace tzv. Boloňské reformy. K mediálním souvislostem dnešního světa se obrazí prof. Jiří Svoboda i dr. Gustáv Murín. A sociopsychologické rozměry těmto úvahám dává studie doc. Petra Saka Nemocná společnost.

Také v kapitole esejů a glos se držíme vlastně téhož širokého tématu, ať už v úvaze prof. Milana Knížáka, zamyšlení Roba Riemena, článku dr. Miloše Grygara, studii Juraje Zaťka či opět doc. Petra Saka.

Tentýž autor se ohlíží ve své vzpomínce za nedávno zesnulou legendou české politiky a společnosti Miroslavem Polreichem, jehož si připomeneme i jeho vlastní glosou právě nad Sakovou studií Nemocná společnost. A úplně na závěr přinášíme recenzi Jana Schneidera na novou knihu V. Petrova.

Věříme, že obsah tohoto obsáhlého vydání našeho čtvrtletníku vám poskytne nejednu inspiraci k přemýšlení nejen pro nadcházející letní měsíce, po nichž se s Vámi budu zase těšit na čtenou.

Irena Žantovská

šéfredaktorka

 

Celá publikace ke stažení zde

nejčtenější