16.01.2020 | 11:15
Energetická budoucnost

Energetická budoucnost

Sborník z konference Energetická budoucnost

Sborník z konference Energetická budoucnost

„Otázku budoucího vývoje v oblasti energetických zdrojů a energetické koncepce státu považujeme za jednu ze stěžejních záležitostí politického a celospolečenského diskursu. Jde o záležitost bezpochyby strategickou, která má samozřejmě další konotace - ekonomické, sociální, bezpečnostní, ekologické a další.

Čím dál častěji se můžeme též seznamovat s nejrůznějšími scénáři vývoje české energetiky - pohříchu více či méně katastrofickými, souvisejícími s omezeným rozsahem zdrojů, limitovanou životností jaderných zařízení, ohraničenými možnostmi nízkoemisních zdrojů, energetickým vývojem v Německu, tzv. evropskou energetickou unií a podobně. A je povinností nás, zákonodárců, s těmito prognózami pracovat, a to komplexně, s předstihem, podrobovat je další odborné konfrontaci, diskutovat a navrhovat řešení.

Proto jsem se rozhodl tento seminář koncipovat na širším základě - a to jak tematicky, kdy základním půdorysem a rámcem je energetika a energetická politika i koncepce ve svém celku, ve všech svých segmentech a oborech - ale také názorově. Zazní zde pohledy různých stran a různých subjektů, zástupců státního, veřejného i soukromého sektoru, které budou mít dva společné jmenovatele - vysokou odbornost danou dlouhodobou praxí a zájmem o energetický obor a garanci nezávislosti prezentovaného názoru, který není svázán žádným předběžným zadáním ze strany pořadatele či kohokoli jiného.

Toto pojetí by totiž mohlo naší „energetickou mozaiku“ doplnit o faktor, který zde doposud docela absentoval: a tj. výhled do budoucna na naší, řekněme, energetické šachovnici, kterým by měla Česká republika disponovat. Jak již bylo naznačeno, Naše stávající energetické zdroje mají omezenou životnost - a my musíme myslet na to, co bude dál.

A také je zde ještě jedna důležitá věc – totiž skutečnost, že zásadní revizi a reformu vyžaduje nejen česká energetické koncepce, ale také – a možná, že mnohem výrazněji a akutněji – koncepce energetické politiky na úrovni Evropské unie, tzv. Energetická unie.“

 

Z úvodního slova Jiřího Kobzy na semináři Energetická budoucnost, který se konal v Poslanecké sněmovně 27.11.2018

 

celý sborník zde