16.01.2020 | 11:15
Média a politika v digitálním světě

Média a politika v digitálním světě

Knižní vydání Žantovského knihy lze nejen doporučit, ale i ocenit z dvojího hlediska: jako sbírku primárních pramenů (publicistika) a pramenů sekundárních (odborně fundovaných studií).

Média a politika v digitálním světě

 

V Petrovi Žantovském má české novinářství velmi aktivního komentátora, a zaroveň mediálního kritika. Díky tomuto souběhu jeho práci sleduji od poloviny 80. let jak jeho někdejší učitel na Karlově univerzitě, tak - diky internetu - jako čtenář, posluchač a divák jeho nesčetných komentářů a analýz v denících, časopisech, rozhlase a televizi. Nepřímo, z mého kalifornského působiště (od roku 1992 podnes), mě vždy zajímala i jeho vysokoškolská pedagogika a příspěvky na domácích a mezinárodních konferencích. Vždy mě udivovala jeho schopnost relativně objektivního a přístupně prezentovaného pohledu na nejnovější dějiny, zejména českou a slovenskou politickou scénu po roce 1989.

 

Výběr publicistických i analytických materiálů pro svazek atraktivně nazvaný Média a politika v digitálním světě navazuje na autorovy předchozí publikace - Česká politika a média po roce 1989 (2013), Mediální manipulace a krize v České televizi (2015), Černá kniha České televize (2016) ad.

 

Petr Žantovský se přirozeně zabývá hlavně domácí mediální scénou. Jeho publicistický i výzkumný záběr však reflektuje i nadnárodní, obecně civilizační tendence. Lze soudit, že tematika knihy Petra Žantovského zaujme i laického čtenáře v Čechách a na Slovensku, důvěrně obeznámeného s produkcí České televize, prezidentské kampaně 2017, cenzurními pokusy české vlády apod., a navíc vybaveného digitálními informačnimi zdroji.

 

Knižní vydání Žantovského knihy lze nejen doporučit, ale i ocenit z dvojího hlediska: jako sbírku primárních pramenů (publicistika) a pramenů sekundárních (odborně fundovaných studií). Tuto kombinaci, doplněnou poznámkovým aparátem a seznamem použité literatury, časem ocení i budoucí historiografie.

 

Prof. PhDr. Stanislav Perkner, CSc.

Humphreys University Stockton, California

 

Knihu, kterou vydalo nakladatelství Beskydy, si můžete objednat na adrese: Bronisław Ondraszek, Nakladatelství Beskydy, 739 94 Vendryně 575, tel.: 736 608

678, E-mail: , www.beskydyknihy.cz, www.regionpoprad.sk