16.01.2020 | 11:15
Půlstoletí polotmy a jiné eseje o kultuře a politice

Půlstoletí polotmy a jiné eseje o kultuře a politice


Knihu si můžete objednat na adrese: Bronisław Ondraszek, Nakladatelství Beskydy, 739 94 Vendryně 575, tel.: 736 608 678, E-mail: , www.beskydyknihy.cz, www.regionpoprad.sk

Půlstoletí polotmy a jiné eseje o kultuře a politice

Kultura a politika, politika a kultura. Dlouho se vede spor o tom, zda ta dvě slova k sobě patří, či nikoli. Jedni by rádi, aby kultura byla placena z veřejných peněz, druzí namítají, že i kulturní statek je zboží a je třeba jej vystavit přísnému oku trhu. Jedni vzpomínají na časy, kdy stát resp. tehdejší státostrana sice kulturu financovala, ale také dirigovala. Rozhodovala o tom, co se smí psát a vydávat, točit a promítat, uvádět na divadlech, koncertních síních či galeriích. Říkalo se tomu kulturní politika, ale byl to jen dozor nad z podstaty politicky nespolehlivými umělci a vymezování záhumenku, na němž směli cosi tvořit.

Skutečná kulturní politika ale od listopadu 1989 víceméně chybí. Tedy pokud tomu dvojsloví rozumíme tak, že vyjadřuje zájem státu a jeho institucí na tom, aby se udržovaly a podporovaly kulturní aktivity současnosti i památky minulosti. Kulturní politika by neměla být zúžena jen na výši procenta, které ze státního rozpočtu tzv. jde na kulturu – navíc často skrze různé neprůhledné či nepotisticky konstruované výbory, komise a rady, které rozhodují sice o veřejných penězích, ale podle soukromého gusta. Otazníky nad kulturní politikou jsou průvodní osou jedné části této knížky. Tam, kde najdete stati a přednášky o kultuře a jevy s ní souvisejícími, především v časové optice let polistopadových.

Předsazen je ale ještě cyklus, podle něhož knížka získala i svůj titul, totiž Půlstoletí polotmy. Jde o eseje o tom, jak koexistovala kultura s politikou a reálným životem společnosti v období let 1939-1989. Těch padesát let znamená nejen dva totalitní režimy, ale také (navzdory všemu) nebývalé množství vynikajících uměleckých děl a kulturních aktivit, na něž by bylo hříchem zapomenout a myslet si, že historie začala listopadem 1989. Obrovská energie, která (kromě mezinárodních kontextů) pomohla v listopadu 1989 ke změně režimu, pocházela namnoze právě z těch kulturních a uměleckých činů, které si zde dovolíme v krátkém průletu dějinami představit či připomenout.

 

Knihu, kterou vydalo nakladatelství Beskydy, si můžete objednat na adrese: Bronisław Ondraszek, Nakladatelství Beskydy, 739 94 Vendryně 575, tel.: 736 608 678, E-mail: , www.beskydyknihy.cz, www.regionpoprad.sk