16.01.2020 | 11:15
Jak ve světě nezabloudit

Jak ve světě nezabloudit

Kniha vznikala jako volný cyklus inspirativních textů, které by neměl minout nikdo, kdo se chce opravdu vyznat ve společenských zákonitostech a kdo věří v heslo „historia magistra vitae“ – historie učitelkou života. Proto se zde setkáváme s komentovanými myšlenkami filosofů renesančních (Rochefoucauld, Erasmus Rotterdamský), přes myslitele sklonku 19. a počátku 20. století (Chesterton) a první půli století dvacátého (Bocheński, Spengler, Fedotov, Broch), až po současníky (Gray, Liessmann, Lipovetsky).

Jak ve světě nezabloudit

Doc. Petr Žantovský (nar. 1962) je původní profesí novinář, dlouhá léta také působil jako nakladatel a provozovatel kulturního Rádia Ethno. Vydal sérii cca 20 knižních rozhovorů s významnými osobnostmi české politiky a kultury (mj. V. Klaus, M. Zeman, O. Vávra, J. Potměšil, E. Urbanová, M. Knížák atd.) a řadu monografií o české žurnalistice polistopadového období. V posledních bezmála dvaceti letech se pohybuje v akademickém prostředí, habilitoval se v oboru masmediálních studií a v současnosti vyučuje na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze předměty týkající se vztahu médií a společnosti, a také dezinformace a propagandy.

Kniha, kterou držíte v rukou, vznikala jako volný cyklus inspirativních textů, které by neměl minout nikdo, kdo se chce opravdu vyznat ve společenských zákonitostech a kdo věří v heslo „historia magistra vitae“ – historie učitelkou života. Proto se zde setkáváme s komentovanými myšlenkami filosofů renesančních (Rochefoucauld, Erasmus Rotterdamský), přes myslitele sklonku 19. a počátku 20. století (Chesterton) a první půli století dvacátého (Bocheński, Spengler, Fedotov, Broch), až po současníky (Gray, Liessmann, Lipovetsky). Aktuálně ovšem vyznívají i další texty, třeba Easterlyho, Dahrendorfa, O´Sullivana, Shahaka či Ibn Warraqa. Je to mnoha optikami nahlédnutá obava před budoucností lidstva jako bojiště mezi nesouměřitelnými a ke smíření neochotnými enklávami, což je ostatně dnes jeden z kruciálních fenoménů předurčujících naši budoucnost.

Věříme, že v tomto „tavícím kotli“ myšlenek najdete nejen inspiraci k přemýšlení, ale i poznání, že jen máloco v dějinách je úplně poprvé a že při hledání vlastních odpovědí na otázky, které před námi stojí, je dobré pozvat na pomoc ty, kteří už tento Rubikon překonali, nebo aspoň dali kompas k tomu, abychom v čím dál složitějším světě nezabloudili.

 

Knihu. Vydanou nakladatelstvím Olympia, lze koupit u dobrých knihkupců, popř. na webových stránkách www.iolympia.cz nebo prostřednictvím e-mailu či .