11.02.2020 | 11:45
Koncept přímé demokracie: historie, teorie, praxe

Koncept přímé demokracie: historie, teorie, praxe

Koncept přímé demokracie: historie, teorie, praxe

Sborník příspěvků ze semináře, který se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 25. 11. 2019.

Koncept přímé demokracie: historie, teorie, praxe

Sborník příspěvků ze semináře, který se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 25. 11. 2019.

„Demokracie je ve své podstatě moc v rukou lidu. Pokud ji lid, tedy občan, nemůže reálně vykonávat ani vymáhat, tak to demokracie prostě není. Elity, které bojují o udržení své moci nad prostým plebsem, nazývají svou vládu elit parlamentní demokracií. Jenže, aby to byla demokracie, musel by být naplněný text Ústavy, který jasně říká, že občan může vykonávat svou moc i přímo.

Jeden z mýtů je, že občané mají demokracii už jen tím, že si mohou jednou za čtyři roky zvolit poslance do Sněmovny a jednou za šest let senátory. To je iluze, které věří ti, kteří ji vytvářejí. Neexistuje dnes možnost, aby volič přinutil své zástupce, aby vykonávali jeho vůli.

Naopak tady máme protimluv, že poslanec vykonává mandát podle svého nejlepšího osobního vědomí a svědomí. Což je sice fajn, ale vylučuje to povinnost respektovat názor těch, které mám zastupovat. A praxe mluví naprosto jasně. V podstatě žádná partaj, která se dostane do vlády, nakonec nedodržuje své volební sliby a dělá mnohdy přesný opak toho, co občanům slibovala.

Občan, který je takto zcela okatě podvedený, nemá přitom jedinou šanci se svého práva domoci, prosazovat svou vůli, jakkoli odvolat takového politika nebo toto právo reálně vymoci. Proto se stávající systém nazývá vláda stranické oligarchie. Právo skutečně osobně se podílet na rozhodování dává občanovi pouze ta demokracie, kterou známe z USA, z Lichtenštejnska nebo ze Švýcarska. Říká se jí přímá demokracie.“

Z vystoupení Tomia Okamury na konferenci Koncept přímé demokracie

Celý sborník ke stažení zde