10.05.2020 | 10:45
Poznámky k fenomenologii války

Poznámky k fenomenologii války

Soubor esejů Poznámky k fenomenologii války je velmi vrstevnatým a komplexním pohledem na téma války – v minulosti, přítomnosti a možné budoucnosti. Autor zde splétá důmyslnou kompozici z mnoha historických faktů, nachází společné rysy válek tehdy a nyní, pojmenovává a dešifruje jednotlivé fenomény, zejména otázku viny, oběti, historické odpovědnosti. Při četbě jeho úvah, pří vší jejich věcnosti a přesnosti, nutně čtenáři mrazí, neboť si uvědomí, jak blízko máme k hrůze války i my a dnes, tak vzdáleni od světové války předchozí a po tolika letech důvěry v to, že se nic podobného už nebude opakovat.

Poznámky k fenomenologii války

 

Prof. PhDr. Mojmír Grygar, CSc. ( 1929), český literární vědec a historik, studoval u Jana Mukařovského. Od roku 1954 pracoval v Ústavu pro českou literaturu ČSAV, nejprve jako aspirant, od roku 1957 jako vědecký asistent, od roku 1961 jako vědecký pracovník (CSc. 1961 prací Umělecká reportáž jako literární druh) a později vedoucí oddělení teorie literatury. V letech 1969–1971 působil jako hostující profesor Slovanského semináře univerzity v Amsterdamu a po rozhodnutí zůstat v cizině natrvalo se zde 1971 stal vědeckým pracovníkem, později univerzitním docentem (do roku 1993, kdy byl penzionován). Založil zde studium bohemistiky jako hlavního oboru (přednášel rovněž na katedře rusistiky), podílel se na organizaci tzv. Českých dnů, s nimiž se pojilo pořádání tematických vědeckých sympozií, věnovaných tvorbě Václava Havla (1980), Jaroslava Haška (1983), Jaroslava Seiferta (1985), Bohumila Hrabala (1987), Jana Amose Komenského (1992) aj. Od začátku 70. let je členem Nizozemské literárněvědné společnosti a AILC (Mezinárodní společnost srovnávací literatury) a od roku 1980 Společnosti pro vědu a umění (USA). Od roku 1991 vyučoval na domácích univerzitách (mj. v Praze a Olomouci). Vydal mj.: Umění reportáže (studie, 1961); Rozbor moderní básnické epiky (studie, 1970); Terminologický slovník českého strukturalismu (1999); Trvání a proměny (soubor studií, 2006) atd.

Soubor esejů Poznámky k fenomenologii války je velmi vrstevnatým a komplexním pohledem na téma války – v minulosti, přítomnosti a možné budoucnosti. Autor zde splétá důmyslnou kompozici z mnoha historických faktů, nachází společné rysy válek tehdy a nyní, pojmenovává a dešifruje jednotlivé fenomény, zejména otázku viny, oběti, historické odpovědnosti. Při četbě jeho úvah, pří vší jejich věcnosti a přesnosti, nutně čtenáři mrazí, neboť si uvědomí, jak blízko máme k hrůze války i my a dnes, tak vzdáleni od světové války předchozí a po tolika letech důvěry v to, že se nic podobného už nebude opakovat.

 

 

celý text knihy ke stažení zde

nejčtenější