26.05.2020 | 11:15
Ladislav Mňačko 100 - česko-slovenský plavec proti proudu

Ladislav Mňačko 100 - česko-slovenský plavec proti proudu

V roce 2019 jsme zaznamenali mimořádně významné výročí: 100 let od narození bytostně česko-slovenské osobnosti, vynikajícího spisovatele, věčného rebela, Ladislava Mňačka. Slovensko-český klub, z. s. Praha a Slovak World Network Žilina se rozhodli s podporou z verejných zdrojov Ministerstva kultury České republiky a Fondu na podporu umenia konferenci s názvem „Ladislav Mňačko 100 - česko-slovenský plavec proti proudu“, sborník ze které držíte v rukou.

Ladislav Mňačko 100 - česko-slovenský plavec proti proudu

        V roce 2019 jsme zaznamenali mimořádně významné výročí: 100 let od narození bytostně česko-slovenské osobnosti, vynikajícího spisovatele, věčného rebela, Ladislava Mňačka. Slovensko-český klub, z. s. Praha a Slovak World Network Žilina se rozhodli s podporou z verejných zdrojov Ministerstva kultury České republiky a Fondu na podporu umenia konferenci s názvem „Ladislav Mňačko 100 - česko-slovenský plavec proti proudu“, sborník ze které držíte v rukou.

        Cílem celého projektu bylo nejenom připomenout si tuto postavu slovenské i české kultury, ale učinit tak formou zásadní a odborné reflexe života a tvorby této klíčové osobnosti česko-slovenského literárního kontextu. Osobnost jsme si připoměli formou dvou uměleckých večerů  a odborné konference. Hlavním garantem projektu byl prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., jeho pendantem za českou stranu doc. PhDr. Petr Žantovský, PhD.

        Ladislav Mňačko byl slovenský spisovatel, který se však narodil na Moravě a na sklonku života, po působení na Slovensku, v Izraeli a Rakousku, žil v Praze, ačkoli paradoxně zemřel během návštěvy Bratislavy. České republice odkázal i svůj majetek a autorská práva, ta mu naopak zřídila památný pokoj. Podobně komplikovaný je celý jeho odkaz, včetně vztahu ke komunistickému režimu, ke kterému se nejprve aktivně hlásil, aby se stal později předním disidentům.        Jeho díla jako Smrt si říká Engelchen, Noční rozhovor, nebo Jak chutná moc patří k velice známým v českém i slovenském kontextu.

           Ladislava Mňačka - prozaika, básníka, dramatika a publicistu - nazývali také "zuřivým reportérem" nebo "slovenským Egonem Ervínem Kischem". Mládí prožil ve Valašských Kloboukách a v  Martině, kde se i vyučil prodavačem v lékárně a později pracoval jako stavební dělník. V roce 1939 se pokusil neúspěšně uprchnout do SSSR, později se v roce 1940 pokusil projít přes německo-nizozemské hranice, za což byl uvězněn v koncentračním táboře a na nucených pracích v Německu. V roce 1944 se mu podařilo uprchnout a aktivně se účastnil 2. světové války v řadách partyzánů. V roce 1945 se stal členem KSČ. Na počátku 50. let patřil, jako jeden z oddaných komunistickému režimu, k nejprominentnějším novinářům. V letech 1945 - 1953 pracoval jako redaktor pro Rudé právo a Pravdu, v letech 1954 - 1966 byl zpravodajem v mnoha evropských a asijských zemích. V roce 1956 byl šéfredaktorem časopisu Kulturní život. Časem však ztratil nejen nadšení pro komunismus, přiřadil se dokonce k jeho nekompromisním odpůrcům, za což byl perzekuován. Na podzim roku 1967 odešel do emigrace v Izraeli na protest proti postoji Československa v izraelsko-arabské válce, odkud se však po několika měsících vrátil, ale byl zbaven československého občanství. Druhá emigrace, tentokrát podstatně delší, následovala hned po srpnové intervenci vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, po níž se usadil v Rakousku. Byl zbaven členství ve Svazu Slovenská spisovatelů a jeho díla byly zakázány a také vypuštěné z učebnic. Mňačko se v roce 1989 vrátil do Československa. V roce 1993 si za své bydliště zvolil Prahu. Zemřel však nečekaně během jedné ze svých návštěv Bratislavy.

          Jde tedy o dvě česko-slovenské trajektorie, jakoby protisměrné. Narodil se na území dnešní České republiky, zemřel na Slovensku. Současně však jako slovenský spisovatel do Česka takříkajíc emigroval, České republice věnoval i svůj majetek a autorská práva. Šlo o emigraci třetí, jako v pohádkách. Jeho život však nebyl vůbec pohádkový, byl to život člověka ve složitém 20. století.

                                                   Vladimír Skalský

                                                            

 Celý sborník ke stažení zde