22.11.2020 | 14:15
Medias Res 3-4/2020

Medias Res 3-4/2020

Druhé a poslední letošní dvojčíslo čtvrtletníku Medias res

Vážení čtenáři,

V další, možná očekávané, ale rozhodně nikoli vítané druhé fázi celosvětové virové pandemie vám přinášíme druhé a poslední letošní dvojčíslo čtvrtletníku Medias res. Delší prodlevu mezi jednotlivými vydáními se snažíme nahradit rozsahem a hlavně obsahem zde otištěných statí.

Úvodem si můžete přečíst stať Václava Klause o tom, jak vidí dnešní stav evropské civilizace a co jej vede k pesimistickým závěrům při úvaze o jejích perspektivách. V zásadě navazujícím textem, i když oba autoři nebyli nijak koordinováni a texty vznikaly v jiné době i souvislostech, ale na podobném podloží, je práce Iva Budila, kladoucí otázku, zda ten „náš“ západ je univerzální, nebo „jen“ relativní hodnotou – v minulosti i současnosti. A do třetice na obdobné téma promlouvá i Ján Dudáš, která opětovně klade otazník nad rolí elit v současné společnosti. Tyto tři více či méně politologické studie doplňují dva texty povýtce filosofické, převádějící otázky po hodnotových fenoménech do obecné roviny. Jde o studie Anny Hogenové s tématy porozumění a dobra. Posledním textem oddílu studií je text žel již nežijícího významného českého pedagoga Bohumíra Blížkovského, který se mj. soustavně věnoval inspirativnímu a dodnes aktuálnímu odkazu díla T.G.Masaryka.

Také toto číslo přináší texty zdánlivě doplňkové, ale z hlediska celku podstatné. Nejprve laudatio sociologa Petra Hampla na adresu Jana Kellera u příležitosti jeho ocenění Krameriovou cenou za nezávislou žurnalistiku. Pro toto číslo jsme získali také text Štefana Timka z UKF v Nitře, který náleží do sféry médiologie a kulturologie. Následován pak je dvěma texty, jedním ve formě rozsáhlejší interdisciplinární studie, druhý spíše ve formě tematizované glosy, obojí z pera Stanislavy Kučerové. Poslední statí tohoto oddílu je článek Tomáše Rudy Crisis Communication and Social Media.

A v rubrice Dokumenty přinášíme rozsáhlý rozhovor Marie Tejklové s filosofem Jiřím Fuchsem na téma problému migrace. Tento rozhovor vznikl již v dubnu 2016, později se stal součástí knižní publikace, ale pro tématické zaměření tohoto čísla je vhodné připomenout, že již před čtyřmi lety vnesl do veřejného diskursu témata a názory, které jsou dodnes živé, ne-li stále aktuálnější.

Věříme, že obsah i tohoto vydání našeho čtvrtletníku vám jako obvykle poskytne nejednu inspiraci k přemýšlení nejen pro nadcházející měsíce, naplněné možná mnohým nečekaným zvratem a dilematem. Nicméně optimisticky se s Vámi budeme zase těšit na čtenou u příštího vydání.

Irena Žantovská

šéfredaktorka

 

celý sborník najdete zde

nejčtenější