14.02.2021 | 14:15
100. výročí vzniku Československa a československé vzájemnosti

100. výročí vzniku Československa a československé vzájemnosti

Konference ke stému výročí vzniku Československa, konaná v Luhačovicích ve dnech
20.–21. 10. 2018, měla jednotící ideu – ideu národního státu.

Stanislav Balík – Stanislav Polnar


Konference ke stému výročí vzniku Československa, konaná v Luhačovicích ve dnech
20.–21. 10. 2018, měla jednotící ideu – ideu národního státu. Vytvoření československé
republiky nebylo samozřejmostí, vznikla díky geniální jasnozřivosti a státnickým
schopnostem T. G. Masaryka a díky odvaze sto tisíc legionářů, kteří prolévali svou
krev za myšlenku svobodného státu. Bez těchto obětí by Československo nevzniklo.
Dokázali jsme tehdy využít historickou situaci, která nám byla příznivě nakloněna.
Právě porážka Rakousko-Uherska a Německa v první světové válce a vítězství států
Dohody umožnily vznik Československa.
Po sto letech hrozí našemu státu osudové nebezpečí. K výraznému oslabování všech
pilířů národního státu došlo po rozpadu Československa v roce 1993, který nebyl ničím
jiným než výsledkem boje o moc mezi novými elitami. Liberální socialismus vedl
nejen k rozpadu společného státu Čechů a Slováků, ale také k postupnému oslabování
naší státnosti, zejména po vstupu do EU, která principiálně usiluje o likvidaci suverenity
a svébytnosti národních států ve jménu nadnárodního totalitního byrokratického
molocha, jenž si uzurpuje veškerou moc a rozhodovací pravomoci.
Postupně jsme se stali kolonií Bruselu a Berlína, který začal pod vlajkou EU budovat
svou „Čtvrtou říši“, jež je zničující hrozbou pro naši národní a politickou suverenitu.
Naše ekonomika byla podřízena diktátu EU stejně jako legislativa a politika. Situace
je v mnohém podobná stavu před první světovou válkou. I tehdy existovala agresivní
protiruská propaganda a prosazování „Druhé říše“, která se stala pro Rakousko-Uhersko
vzorem. Dnes je pro nás vzorem Západ, procházející ve skutečnosti svou zatím
nejhlubší krizí, která ve všem připomíná obsah Spenglerovy knihy Zánik Západu, jež
vyšla rovněž před sto lety. Nenechejme tuto dekadenci, aby otrávila náš národ.

 

Celý text sborníku naleznete zde

nejčtenější