05.03.2021 | 12:15
Medias res 1/2021

Medias res 1/2021

V poměrně krátkém časovém odstupu od posledního loňského dvojčísla vám přinášíme první letošní regulérní vydání našeho čtvrtletníku. Proč tak brzy? Důvod je jednoduchý: získali jsme značné množství kvalitních textů, bylo by škoda s nimi otálet, některé navíc obsahují dosti aktuální informace a postřehy.

Vážení čtenáři,

V poměrně krátkém časovém odstupu od posledního loňského dvojčísla vám přinášíme první letošní regulérní vydání našeho čtvrtletníku. Proč tak brzy? Důvod je jednoduchý: získali jsme značné množství kvalitních textů, bylo by škoda s nimi otálet, některé navíc obsahují dosti aktuální informace a postřehy.

Druhým specifikem tohoto čísla je jeho tematická pestrost. Oproti některým vydáním v minulosti, kde jsme záměrně sledovali jistou monotematičnost, nyní nabízíme velice různorodou směs témat, které spojuje jedno: vypovídají z různých pohledů i odborných pohledů o naší současnosti a jejích případných perspektivách.

Úvodem si můžete přečíst zásadní studii Jana Eichlera o problematických dopadech migrace ze Třetího světa do Francie. Následuje pojednání Adama Růžičky o ideologické uniformitě myšlení na amerických univerzitách. Petr Sak se zamýšlí nad dnes tak módní tezí o „rozdělené společnosti“. Pavol Dinka v textu příznačně nazvaném Slepota na příkladech z historie i současnosti analyzuje onen stále se rozšiřující prostor mezi vládnoucími a ovládanými. Petr Žantovský ukazuje, jak do života společnosti skrze politiku a média vstupuje nebezpečí spektakularizace a manipulace s realitou. Pavel Kalenda a Miloslav Šír vyvracejí mnohé nepravdy a účelové teze v diskusích o současné klimatické změně a jejích příčinách.

V další části najdete analýzu Tomáše Doležala týkající se nedávného přelomového rozhodnutí Ústavního soudu, predikujícího zcela nový volební systém v ČR. Poté ještě jednou Petr Sak a jeho úvaha o nedávno proběhnuvší „bitvě“ o Bilý dům a jejích dopadech na americkou i světovou politiku. Marán Děd je zastoupen studií o roli apoštolského stolce v kontextu mezinárodní politiky a vlivu islámu na světovou politiku. Marie Neudorflová přispěla k aktuální debatě o spisovatelce Boženě Němcové polemikou s velmi zúženým a zkreslujícím obrazem, jaký se této osobnosti dostalo v seriálu České televize.

Následují dvě recenze: Vlastimil Podracký se ohlíží za sborníkem z Institutu Václava Klause s názvem Sebedestrukce západu (ústřední studii z něj jsme přinesli v předchozím čísle Medias Res) a Jan Šulc glosuje nové CD Jaromíra Nohavici v kontextu celého jeho výjimečného hudebně-literárního díla. A závěrem připojujeme rozhovor s diplomatem a politikem Jiřím Kobzou na téma dnes opět velmi frekventované: elektromobilita.

Věříme, že obsah i tohoto vydání našeho čtvrtletníku vám poskytne nejednu inspiraci k přemýšlení o souvislostech, v nichž dnes žijeme a na jejichž vyhlídky zatím nedokážeme dohlédnout. Nicméně jako vždy se s vámi budeme zase těšit na čtenou u příštího vydání Medias Res.

Celý text naleznete zde

nejčtenější