Evžen Sýkora

Ing. Evžen Sýkora, CSc.

 

(nar. 1944) absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (1968), dále se věnoval teorii a praxi řízení a výchovy k vědeckému řízení a problematice modernizace vyučovacího procesu na vysokých školách a při dalším vzdělávání dospělých formou aktivizačních a výcvikových metod a postupů. V r.1982 získal hodnost kandidáta ekonomických věd. Prošel několika rezortními vzdělávacím zařízeními (FSÚ, Ministerstvo dopravy, FMTIR, MŠ ČR). Podílel se též na řadě vědecko-výzkumných úkolů v rezortu školství, dopravy a ministerstva vnitra, včetně odborných publikací různého typu (studijní texty, výzkumné zprávy, odborná vystoupení na mezinárodních vědeckých konferencích, odborná kniha). V r.1990 byl v rámci Institutu řízení členem řešitelského kolektivu SPZV „Rozvoj kvalifikace vedoucích pracovníků“ a v r.1991 byl spoluautorem výzkumu „Podíl společenských subjektů na hospodářské a sociální transformaci společnosti“, zpracovávaném Ústředním ústavem národohospodářského výzkumu, Praha. V letech 1992 – 2000 byl ředitelem Institutu pro místní správu jako celostátní vzdělávací instituce pro oblast veřejné správy. Od r. 2001 se věnuje vysokoškolské pedagogické a výzkumné činnosti v oblasti firemního managementu a řízení lidských zdrojů, do r.2013 byl interním odborným asistentem a tajemníkem katedry managementu Bankovního institutu Vysoká škola,a.s., kde dále působí jako externista, a od r. 2001 je spolupracovníkem a lektorem CMI-ESMA.

 

Evžen Sýkora: Vzhůru do manažerských pozic

18.03.2014 | 21:30
personalistika a management
přejít na celý článek »

Evžen Sýkora: Vzhůru do manažerských pozic

18.03.2014 | 21:30
personalistika a management
přejít na celý článek »