Felix Černoch

Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.

 

Vzdělán a činný je v oblasti pedagogických a politických věd. Všechny své tituly získal na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Celá jeho životní a profesionální dráha je spjata se školstvím; zprvu veřejným a posléze rovněž soukromým. Intenzivně se přitom věnoval taktéž oborovému výzkumu. Koncem roku 1989 byl pověřen vedením univerzitního Ústavu sociálních výzkumů mládeže a výchovného poradenství, kde předtím působil jako zástupce ředitelky. Od roku 2004 vyučoval na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, kde mu byla nejdříve svěřena katedra společenských, ekonomických a právních věd, později pak Public Relations a komunikace. Po jistou dobu zde také zastával funkci prorektora pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční aktivity. Na podzim 2013 zde svoje angažmá ukončil a přijal externí spolupráci s Akademií managementu a komunikace. Zatím zde vyučoval Konfliktologii, Sociální strukturu společnosti, Základy psychologického a sociálního poradenství, ale zapojil se i do vedení adeptů a frekventantů studia doktorandského. Jeho současné tvůrčí aspirace kulminují snahou o konstituování teorie míru, jím nazývané paxologie, a to jako protiváhy značně propracované vědy o válce. Dovršuje také šestiletou práci na Lapidárním (jednopojmovém) slovníčku, jehož genofond čítá 50 000 hesel.

Felix Černoch: Postkatastrofická bezpečnostní opatření

25.02.2014 | 23:00
politika
přejít na celý článek »