Josef Dolista

Prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.

 

Narozen: 1954 v Praze, od roku 1973 do roku 1980 studium filozofie a teologie na  Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Na kněze ordinován 28.6. r. 1980. Člen salesiánské kongregace. Od r. 1988 do roku 1999 člen „Výboru pro Desetiletí duchovní obnovy národa“.

Od r. 1992 postgraduální studium dogmatické teologie na Teologické fakultě v Erfurtu (NDR) pod vedením prof. Dr. Lothara Ullricha s cílem dosažení licenciátu v oboru systematické teologie. Téma licenciátní práce: „Die Theologie des Priestertums in der nachkonziliarer d eutschsprachigen Theologie“. Tato práce pak byla uznána Papežskou salesiánskou univerzitou v Římě dne 25.2. 1991 a obdržen titul ThLic., nostrifikováno MŠMT a obdržen titul doktor.

Od r. 1990 vědecká stáž v Německu na Teologické fakultě v Benediktbeuern, od r. 1991 další postgraduální studium v Římě. Pod vedením prof. Dr. G. Greshakeho (Freiburg i. Br.) a prof. Dr. A. Favaleho (Řím), obdržen akademický titul ThDr. v oboru dogmatická teologie (Th.D.).

Od r. 1992 výuka dogmatické, fundamentální a ekumenické teologie, teologie spirituality (výjimečně v akademickém roce 1993-4 konaná výuka pastorální teologie) na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích. V r. 1994  jmenován děkanem fakulty TF JU vedoucím katedry fundamentální a dogmatické teologie, od 1995 jmenování proděkanem pro vědeckou činnost a rozvoj.

Od 1.9. 1996 obdrženo jmenování provinciálem Salesiánské provincie (do 30.9.2002).

Dne 18. 11. 1998 obhájena profesorská přednáška na Cyrilometodějské Teologické fakultě v Olomouci UP s názvem „Vzkříšení hned po smrti nebo na konci časů?“ – jmenování profesorem 1999. Dne 1.2.2002 řádný člen Filozofického ústavu Akademie věd České republiky.

Od 2003 prorektorem Vysoké školy evropských a regionálních studií a vedoucím katedry společenských věd. Od 2004 do 2008 tamtéž rektorem.

Od 2004 profesorem pro výuku filosofie a systematické teologie Husitské teologické fakulty UK.

Od 2008 prorektorem na vysoké škole Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a humanitních věd v Kolíně do 30.9.2009.

Od 1.10.2009 pedagog na CEVRO Institutu - do 31.11.2013..

Od 2014 profesorem na 1. lékařské fakultě UK Praha, Ústav pro humanitní studia v lékařství.

 

Josef Dolista: Náboženský fenomén a jeho vliv na etiku

30.12.2015 | 00:00
filosofie a psychologie
přejít na celý článek »