Petr Beroušek

Petr Beroušek

 

Absolvent Univerzity Karlovy (pedagogika, psychologie), následně odborný asistent v oboru na FF UK. Absolvent postgraduálního programu na Ústavu pro pedagogiku VŠ, kvalifikačního studia na Institutu vzdělávání lékařů a farmaceutů - specializace Organizace a řízení ve zdravotnictví; - řízení odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků; + specializace Psycholog ve zdravotnictví. Dále postgraduální absolutorium Projektu „Prometheus“ ad PHARE ( lidské zdroje ES 1991 /2); absolvoval kurz Univerzitního institutu AAA (American Arbitration Association)+FFUK + MPSV a kompetenční postgraduální studium: 1991-2 „Collective bargaining“ školitel: prof. Thomas R. Colosi. Působil, hostoval na několika vysokých školách (VŠEM, VŠFS, ad.). Působil a působí jako konzultant, lektor v profesních sdruženích, vzdělávacích institutech. Na VŠE se zaměřoval na problematiku lidských zdrojů na eurounijním trhu práce, organizaci práce a její řízení, hygiena práce; projekt Inkubátor – Personalista; v současnosti vlastní akreditované programy na VŠE: Management zvládání života, Psychologie komunikace, Průvodce současnou psychologií. Byl a je spoluřešitelem projektů EU Leonardo a násl.: (stres, násilí na pracovišti, kompetence žen - manažerek a podnikatelek) a projektu ESF a sociálních partnerů v ČR (Sociální dialog v ČR: Lidské zdroje, mediátorství). Hodnotitel projektů pro NVF. Participace na projektech WHO a GD EK pro výzkum a inovace – projekt Healthy Brain – Healthy Europe, projekt ČZF – PND, projekt švýcarsko českého partnerství CPA etc. Rozvíjí poradenské a terapeutické aktivity, koučink, edukační práci v oboru ve veřejných médiích. Člen odborných profesních sdružení.

 

Na VŠ – AMAK – působí jako vyučující a garant pro obor psychologie.

Petr Beroušek: Vedení pracovníků týmů v prostředí facility managementu

18.03.2014 | 21:15
filosofie a psychologie
přejít na celý článek »