Roman Cetl

Mgr. Roman Cetl

Vzdělání:

1998 - 2002 Soukromá Obchodní akademie GARANCE, o.p.s., Znojemská 1115, Pohořelice

Studijní obor: Obchodní akademie

2004 - 2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Studijní obor: Pedagogika – sociální práce, magisterský studijní program, diplomová práce na téma „Výzkum názorových stereotypů na lidi s homosexuální orientací v současné společnosti“

2009 - 2011 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Studijní obor: Učitelství všeobecněvzdělávacích a odborných předmětů pro střední školy v rámci CŽV – pedagogika, psychologie a další sociální předměty, závěrečná práce na téma „Volný čas dětí a mládeže“

2013 – zahájené studium doktorského studijního programu na Akademii managementu a komunikace v Praze, pobočce Meziregionální akademie řízení personálu, Kyjev, Ukrajina

 

Profesní kurzy:

Zvládání stresu I.+II., Evaluace projektů, Příprava a řízení projektů – zakončeno osvědčením

 

Zaměstnání:

2011 - dosud - Ministerstvo školství, mladeže a tělovýchovy – projektový manažer Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast terciárního vzdělávání

 

Členství:

Česká pedagogická společnost

 

Zájmy:

Studium odborných knih z oblasti pedagogiky a sociální práce a sociálněpatologických jevů, sociologie výchovy a vzdělávání a problematiky hodnot a cílů mladeže, projektového managementu, studium a cestování do německy hovořících zemí.

Roman Cetl: Sociálně nežádoucí jevy u dětí a mládeže

04.03.2014 | 20:00
sociologie
přejít na celý článek »

Roman Cetl: Sociálně nežádoucí jevy u dětí a mládeže

04.03.2014 | 20:00
filosofie a psychologie
přejít na celý článek »