Irena Žantovská

Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.

 

Absolvovala obor ekonomika na Vysoké škole chemicko-technologické a obor divadelní a rozhlasová režie na DAMU. Od roku 1991 působí jako divadelní režisér, má na svém kontě přes 60 inscenací v různých českých divadlech, včetně dvou inscenací v Národním divadle v Praze. V 90.letech byla členkou umělecké rady poetické vinárny Viola. V roce 2003 získala nominaci na cenu Alfréda Radoka, v roce 2006 získala cenu Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha 2006 za režii televizního filmu Mistr Jan Hus (scénické oratorium). Od konce 90.let působí pedagogicky, vyučuje obor rétorika a komunikace, v současnosti působí jako hlavní odborný garant pražské Otevřené evropské akademie ekonomiky a politiky. V roce 2010 získala vědeckou hodnost Ph.D. na DAMU Praha obhajobou dizertační práce z oboru sociologie divadla (Divadlo jako médium - vyšlo knižně v Nakladatelství AMU 2012). Kromě toho vydala několik monografií z oboru rétoriky a komunikace a sbírku básní Zahrada soch, která byla i literárním půdorysem jevištního zpracování (2010)

Irena Žantovská: Jazyk a řeč nové doby

25.02.2014 | 22:15
média a PR
přejít na celý článek »

Irena Žantovská: Jazyk a řeč nové doby

25.02.2014 | 22:15
kultura
přejít na celý článek »
1 2