Juraj Eisel

Ing. Juraj Eisel

 je absolventem VŠ - strojírenský obor a absolventem Juridika UK Praha na právnické fakultě - obor pracovní právo a personální řízení. Celá jeho profesní kariéra je spojena s vedením a s prací s lidmi. V podstatě od ukončení vysokoškolského studia zastával zpravidla manažerské pozice (např. ředitel úřadu, ředitel odboru, personální manažer). Personálním ředitelem byl v několika společnostech, naposledy zastával pozici personálního ředitele ve společnosti ABA, a.s. Podílel se na tvorbě zákonů řešících sociální oblast zejména účastníků boje za národní osvobozování a politicky perzekvovaných osob. Za tuto práci obdržel z rukou předsedkyně ČSBS Anděly Dvořákové nejvyšší vyznamenání udělované bojovníkům za svobodu. Byl členem několika mezirezortních komisí, např. komise MPSV v péči o přestárlé osoby. Byl také členem poradní komise prezidenta republiky pro udělování vysokých státních vyznamenání. Od roku 2009 se velice aktivně věnuje pedagogické práci a vzdělávací i poradenské činnosti. K jeho pracovním úspěchům patří z poslední doby mimo jiné projekt „Saratoga" (totální personální controlling), který jako první v ČR implementoval ve spolupráci s PWC ve společnosti CD-Telematika, kde byl rovněž personálním ředitelem, nebo příprava a moderování konference o Etice v podnikání (2010) a rovněž konference na téma “Loajalita“ pod záštitou ČSA (2011).

Juraj Eisel: Talent Management na pozadí ekonomické krize

18.03.2014 | 21:45
personalistika a management
přejít na celý článek »

Juraj Eisel: Talent Management na pozadí ekonomické krize

18.03.2014 | 21:45
personalistika a management
přejít na celý článek »

Juraj Eisel: Stručné zásady firemního vzdělávání

18.03.2014 | 21:30
personalistika a management
přejít na celý článek »

Juraj Eisel: Stručné zásady firemního vzdělávání

18.03.2014 | 21:30
personalistika a management
přejít na celý článek »