Zhodnocení vybraných neinvestičních dotací pro sport v režii MŠMT

Cílem tohoto článku je pohlédnout na problematiku neinvestičních dotací do sportu. Jedná se o pohled zaměřený na změnu garanta rozdělování neinvestičních dotací v České republice, tedy přesun agendy sportovních dotací z gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod nový subjekt s názvem Národní ...

06.03.2021 | 16:15
personalistika a management
přejít na celý článek »