Medias Res 1-2/2019

Vážení čtenáři, tentokrát jsme zvolili pro nové vydání našeho čtvrtletníku formu dvojčísla, a to z několika důvodů. Jednak nám někteří autoři slíbili zásadní stati a nechtěli jsme Medias res vydat bez nich, jednak je tentokrát časopis konstruován sice zdánlivě velmi různorodě, ale s jednotícím akcentem ...

12.08.2019 | 12:45
publikace Medias res
přejít na celý článek »